Opstarten nieuwe VvE

Zowel het activeren van een slapende VvE als het oprichten van een VvE bij nieuwbouw wordt door ons verzorgd. Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk in het proces van splitsing een expert te raadplegen die adviseert vanuit een ruime praktijkervaring. Wij leiden u stap voor stap door de oprichting en adviseren u in de do’s en don’ts!

Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Het opstellen van een Huishoudelijk Reglement
  • Het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering met een uitleg over de VvE;
  • Het opzetten van de financiële administratie en openen van bankrekeningen;
  • Het opstellen van een meerjarenonderhoudplanning (MJOP);
  • Het inventariseren en beoordelen van de verzekeringen en contracten;
  • Het opstellen van een begroting en een voorlopige VvE bijdrage;
  • Het adviseren van de Algemene Ledenvergadering over de uitkomst van bovenstaande handelingen zodat een gezonde VvE ontstaat.

Neem contact op

Vragen en wensen aangaande uw vastgoedportefeuille of VvE?
Kom dan eens kennismaken en deze bespreken!

U bent van harte welkom in ons gezellige kantoor. Wij ontvangen u hier graag in de grootste authentieke vestingstad van Nederland.