Zorgorganisaties

Er is een steeds groter wordende behoefte aan zorgvastgoed, die aansluit op de zorgvraag en wensen van de cliënt en voldoet aan wetgeving met lage exploitatiekosten. De hoeveelheid zorgvastgoed in Nederland is groot en veel van dit vastgoed is in handen van zorginstellingen zelf. Deze worstelen echter steeds vaker met het goed laten renderen van hun vastgoed, zeker gezien de toenemende vastgoedeisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, kosten en verduurzaming.

Integraal vastgoedbeheer

Integraal vastgoedbeheer helpt zorginstellingen inzicht en grip te krijgen in de functionele, de bouwkundige en installatietechnische staat van hun vastgoed. Ook helpt het inzicht te krijgen in hoe de beheer- en onderhoudskosten zich de komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen, of inzicht in welke impact de eisen ten aanzien van verduurzaming zullen hebben op de vastgoedportefeuille. Ook het contracteren, benchmarken en aansturen van onderhoudsleveranciers wordt onder de loep genomen.

Strategisch vastgoedmanagement

Jaren geleden begonnen wij met ‘Lange termijnhuisvestingsplannen’. Nu hebben we het over vastgoedmanagement voor de zorg. Wat we anders doen? Wij werken sámen met u vraagstukken uit, zonder daarbij de doelgroep uit het oog te verliezen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit en het draagvlak binnen uw organisatie. Uiteindelijk is het proces er ook altijd op gericht dat het u ‘eigen’ wordt. U krijgt gedegen (financiële) analyses, actuele kennis en ervaring. Zo wordt het proces van doelgericht kiezen en loslaten van activiteiten, markten en producten makkelijker. Het is het startpunt voor strategisch vastgoedmanagement. Dit levert het hoogste rendement op uw vastgoed op en maakt de weg vrij voor nieuwe en andere mogelijkheden.

Complete pakket

Wij verzorgen het complete pakket aan diensten als het gaat om het strategisch vastgoedmanagement, gebouwbeheer en ontwikkeling van uw vastgoed.  Door jarenlange ervaring van onze medewerkers met vastgoed en door collectieve inkoop van het onderhoud kunnen wij van grote betekenis voor u zijn.

Neem contact op

Vragen en wensen aangaande uw vastgoedportefeuille of VvE?
Kom dan eens kennismaken en deze bespreken!

U bent van harte welkom in ons gezellige kantoor. Wij ontvangen u hier graag in de grootste authentieke vestingstad van Nederland.